Figurer

Fra LaTeX
Skift til: Navigation, Søgning

!OBS! - på denne side er der både linjeskift og indentering på LaTeX eksemplerne - dette er god skik for at gøre sin LaTeX kode lettere læseligt, men det har ingen betydning for slutresultatet.

Indholdsfortegnelse

Preamble

For at bruge figurer, husk at tilføje \usepackage{graphicx} til Preamble.

Relative stier

Figur placering i LaTeX kræver at man henviser til billedfilen. Filen skal ligge i samme mappe eller en undermappe som den .tex fil der indeholder preamble (f.eks. rapport.tex). Lad os sige vi skal bruge et billede der har stien images/chap1/image.jpg (hvilket er stien i forhold til hovedfilen rapport.tex).

\begin{figure}[htb]
  \includegraphics{images/chap1/image.jpg}
\end{figure}

TeXnicCenter har en hjælpedialog til at indsætte figurer som fungerer rigtig fint. Det er billedet af kaktussen øverst i programmet (hotkey ctrl+alt+g). Dialogen kan dog ikke indsætte to billeder side om side.

Figur placering

Figurens ønskede placering specificeres i de kantede paranteser [] lige efter \begin{figure}. Placering indikeres med en række bogstaver som listes her sammen med deres betydning:

 • h - (here) placer figuren her hvis det er muligt
 • t - (top) placer figuren øverst på en side
 • b - (bottom) placer figuren nederst på en siden
 • p - (page of floats) saml denne figur med andre figurer på en side
 • H - (HERE) figuren SKAL placeres her. Bruges sparsomt, da LaTeX altid indsætter figurer i den rækkefølge de forekommer, så hvis et billede ikke kan være på en side, og man har brugt H, vil det som regel komme til sidst i rapporten, efterfulgt af de resterende billeder.

Udgangspunkt bør altid være [htb], hvor LaTeX så selv vil finde ud af hvad den synes kommer til at se bedst ud. Er der en specifik grund til at figuren absolut SKAL være lige ovenover det tekst der forklarer den, kan bruge [H] for at tvinge LaTeX til at sætte figuren der hvor den er i LaTeX koden. Det anbefales at man ikke gør dette medmindre man er sikker på at mængden af tekst før figuren ændrer sig yderligere. Det er bedst at lade LaTeX bestemme hvor figurer skal være, og så lige kigge rapporten igennem inden aflevering og bruge H de steder hvor man er utilfreds med figurens placering.

Figur centrering

Det ser generelt bedre ud når figuren er midt på siden, for at gøre dette indsættes \centering lige efter \begin{figure}.

\begin{figure}[htb]
 \centering
  \includegraphics{images/chap1/image.jpg}
\end{figure}

Figur størrelse

Figur størrelsen kan specificeres i kantede paranteser [] lige efter \includegraphics. Størrelsen kan eksempelvis sættes til at være en procentdel af figurens oprindelige dimensioner, som i eksemplet her hvor figuren er 75% størrelse:

\begin{figure}[htb]
 \centering
  \includegraphics[width=0.75]{images/chap1/image.jpg}
\end{figure}

Alternativt kan størrelsen sættes til at være en procentdel af tekstens bredde:

\begin{figure}[htb]
 \centering
  \includegraphics[width=0.75\textwidth]{images/chap1/image.jpg}
\end{figure}

Figurtekst

Figurtekst indsættes med \caption{FIGURTEKST} lige under \includegraphics som i eksemplet her:

\begin{figure}[htb]
 \centering
  \includegraphics{images/chap1/image.jpg}
  \caption{Dette er min figurtekst}
\end{figure}

Eller ønsker du figurtekst og figurnummer skal være ovenover figuren indsættes \caption ovenover \includegraphics som her:

\begin{figure}[htb]
 \centering
  \caption{Dette er min figurtekst}
  \includegraphics{images/chap1/image.jpg}
\end{figure}

Referencer og labels

Labels tilføjes med \label{LABEL} efter \caption som i eksemplet her:

\begin{figure}[htb]
 \centering
  \includegraphics{images/chap1/image.jpg}
  \caption{Figurtekst}
  \label{fig:imagelabel}
\end{figure}

Det er god skik at starte sin label med eksempelvis fig:, img: eller lignende, så det er tydeligt i LaTeX koden hvad der henvises til. Når figuren omtales i teksten vil man f.eks. gøre dette:

.... som det ses i figur \ref{fig:imagelabel} på side \pageref{fig:imagelabel}. 

men som regel bruges \pageref kun hvis der henvises til en figur der ikke umiddelbart er i nærheden af teksten. Se i øvrigt siden om referencer.

To figurer ved siden af hinanden

Det kan være meget nyttigt at indsætte to figurer side om side, og der er flere måder at opnå dette på. Den metode vi anbefaler går ud på at man opretter to minipages side om side, hver med deres figur hvilket eksemplet nedenfor demonstrerer. Det ser lidt voldsomt ud men det eneste der skal ændres er sti til hvert billede, figurtekster og label til hver figur.

\begin{figure}[htb]
 \begin{minipage}{0.45\textwidth}
  \centering
   \includegraphics[width=\textwidth]{images/chap1/image1.jpg}
   \caption{Tekst til figur 1}
  \label{fig:figur1}
 \end{minipage}
 \hspace{0.1\textwidth}
 \begin{minipage}{0.45\textwidth}
  \centering
   \includegraphics[width=\textwidth]{images/chap1/image2.jpg}
   \caption{Tekst til figur 2}
  \label{fig:figur2}
 \end{minipage}
\end{figure}

Alternativt kan billederne indsættes som subfloats hvilket kræver at følgende indsættes i preamble:

\usepackage{subfig}

Her ses et eksempel på brug af subfloats, taget fra LaTeX wikibook - Floats:

Latex
\begin{figure}
 \centering
 \subfloat[A gull]{\label{fig:gull}\includegraphics[width=0.3\textwidth]{gull}}        
 \subfloat[A tiger]{\label{fig:tiger}\includegraphics[width=0.3\textwidth]{tiger}}
 \subfloat[A mouse]{\label{fig:mouse}\includegraphics[width=0.3\textwidth]{mouse}}
 \caption{Pictures of animals}
 \label{fig:animals}
\end{figure}
Resultat Subfloat-example.png

Læg mærke til at figurerne i subfloats deles om et figurnummer, hvor man ved det første eksempel med minipages får figur 1 og figur 2, har man ved subfloats figur 1a, 1b og 1c.

Tekstombrydning

Ønsker man tekstombrydning som det ses i billedet her kan det godt lade sig gøre med LaTeX. Vi anbefaler det ikke da det meget ofte kan give problemer med opstillingen i større rapporter, men ønsker man alligevel at gøre det vil vi henvise til LaTeX wikibook's afsnit her: LaTeX wikibook - wrapping text around figures

Wrapping-example.png